Zasada działania koncentratora tlenu

Z definicji koncentrator tlenu jest urządzeniem medycznym, które koncentruje tlen z dopływu gazu (zwykle powietrza atmosferycznego) poprzez selektywne usuwanie azotu w celu dostarczenia wzbogaconego w tlen strumienia gazu produktu. Dwie powszechnie stosowane metody to adsorpcja wahadłowa ciśnieniowa i membranowa separacja gazów. Domowe koncentratory tlenu medycznego zostały wynalezione na początku lat 70-tych, a produkcja tych urządzeń wzrosła pod koniec lat 70-tych.

Historia koncentratora tlenu

koncentrator tlenuUnion Carbide Corporation i Bendix Corporation były pierwszymi producentami. Przed tą erą domowa medyczna terapia tlenowa wiązała się z użyciem ciężkich wysokociśnieniowych butli tlenowych lub małych kriogenicznych systemów ciekłego tlenu. Oba te systemy wymagały częstych wizyt dostawców w domu pacjenta w celu uzupełnienia dostaw tlenu. W Stanach Zjednoczonych, w połowie lat 80. firma Medicare przestawiła się z opłat za usługi na ryczałtową stawkę miesięczną za domową tlenoterapię, co spowodowało, że branża wytrzymałego sprzętu medycznego szybko przyjęła koncentrator tlenu jako sposób kontroli kosztów. Ta zmiana refundacji drastycznie zmniejszyła liczbę pierwotnych wysokociśnieniowych i ciekłych systemów dostarczania tlenu stosowanych w domach w Stanach Zjednoczonych w tym czasie. Koncentratory tlenu stały się preferowanym i najbardziej powszechnym sposobem dostarczania tlenu do domu. W wyniku tej zmiany gwałtownie wzrosła liczba wchodzących na rynek producentów koncentratorów tlenu. Union Carbide Corporation wynalazła w latach 50-tych XX wieku sito molekularne, które umożliwiło zastosowanie tych urządzeń. W latach sześćdziesiątych XX wieku wynaleziono również pierwsze kriogeniczne ciekłe systemy kriogenicznego tlenu medycznego do użytku domowego. Koncentratory tlenu wykorzystujące technologię adsorpcji zmiennociśnieniowej są szeroko stosowane do dostarczania tlenu w służbie zdrowia, szczególnie tam, gdzie ciekły lub sprężony tlen jest zbyt niebezpieczny lub niewygodny, np. w domach lub w klinikach przenośnych.

Do innych celów stosuje się również koncentratory oparte na technologii membranowej separacji azotu. Koncentrator tlenu pobiera powietrze i usuwa z niego azot, pozostawiając gaz wzbogacony w tlen do wykorzystania przez osoby potrzebujące tlenu medycznego ze względu na niski poziom tlenu we krwi. Koncentratory tlenu są ekonomicznym źródłem tlenu w procesach przemysłowych, gdzie są one również znane jako instalacje wytwarzające tlen lub generatory gazów tlenowych.