Taśmy transportujące w budownictwie

Wiele procesów w budownictwie jest usprawnionych za pomocą przenośników taśmowych. Najbardziej popularne są te, które wykorzystuje się podczas procesów odbywających się w zakładach produkcji materiałów budowlanych. Zarówno przy produkcji cegieł, bloczków gazobetonowych oraz na węzłach betoniarskich – wszędzie możemy spotkać taśmociągi. Nie jest to jednak jedyne zastosowanie tego typu urządzeń. Bardzo często są one elementem maszyn i urządzeń, które są wykorzystywane bezpośrednio na placach budowy.

Gdzie stosujemy taśmociągi w budownictwie?

taśmy transportująceOprócz zakładów produkcyjnych, taśmociągi najczęściej są spotykane w urządzeniach do robót ziemnych. To właśnie na takich kołach poruszają się wszelkiego rodzaju koparki, równiarki oraz spycharki. Stosowanie gąsienic jest tak popularne, ponieważ rozkładają punktowy nacisk kół na podłoże uniemożliwiając w ten sposób zakopanie się danego pojazdu. Nie jest to jedyne zastosowanie tego typu elementów. Wiele koparek, które znajdują się w kopalniach odkrywkowych, jest wyposażona w taśmy transportujące. Najczęściej są integralną częścią czerpaków, które umieszczone są na kole. Skrawany grunt jest wsypywany bezpośrednio na przenośnik taśmowy. Taki układ sprawia, że proces staje się bardzo wydajny. Taśma powoli przesuwa się, transportując urobek na hałdy lub na samochody transportowe. W największych koparkach jest zastosowany więcej niż jeden taśmociąg. Najczęściej jest to układ kilku takich elementów, które współpracują ze sobą. Za sterowanie takich maszyn w jednym czasie odpowiada dwóch operatorów. Jeden zajmuje się bezpośrednio obsługą czerpaków, a drugi jest odpowiedzialny za taśmy transportujące. Można śmiało powiedzieć, że są to dwa urządzenia w jednym. Z czego są wykonane taśmociągi, których zadaniem jest przenoszenie wielu ton ziemi dziennie? Przede wszystkim z bardzo wytrzymałego, trwałego stelażu, który jest wykonany z wysokiej jakości stali. Powierzchnię roboczą stanowi taśma, która jest wykonywana z bardzo trwałych, wzmacnianych drutami włókien szklanych oraz gumy. Takie pojedyncze taśmociągi bardzo często są stosowane do transportu wydobytego z dna rzeki piaski lub innych sypkich elementów.

Wszystkie taśmociągi, których używamy w budownictwie – zarówno te w koparkach, jak i na liniach produkcyjnych muszą być bardzo wytrzymałe. Podczas procesów występuje bowiem wiele sił oraz zmienność temperatury. Wiele procesów wymaga zmiennego nagrzewania i chłodzenia elementów lub po prostu musi przenosić bardzo ciężkie elementy. Dlatego taśmy zamawiane są u najlepszych producentów, aby nie wymagały ciągłej wymiany lub naprawy.