Przyjemna nauka języka angielskiego

Małe dzieci przyswajają sobie języki w naturalny sposób; w przeciwieństwie do nastolatków i dorosłych mają wewnętrzną motywację, aby przyswajać wiedzę bez świadomego procesu uczenia się. Potrafią naśladować wymowę i samodzielnie rozpracowywać reguły gramatyczne. Nie przychodzi im do głowy, że nauka angielskiego może być trudna, chyba, że usłyszą taką sugestię od dorosłych, którzy najprawdopodobniej uczyli się angielskiego metodami akademickimi, w późniejszym wieku i z podręczników pełnych gramatyki.

Jakie są korzyści z wczesnej nauki?

angielski dla dzieci gorzówMałe dzieci wciąż używają swych własnych, wrodzonych strategii za pomocą których przyswajają sobie język ojczysty i szybko odkrywają, że mogą stosować te same strategie wobec języka angielskiego. Małe dzieci mają czas na naukę przez zabawę. Uczą się języka biorąc udział w zabawach językowych razem z dorosłym. Najpierw same chwytają sens ogólny zdania, a potem poznają dokładne znaczenie dzięki objaśnieniom dorosłego w języku, który znają. Co więcej, małe dzieci mają więcej czasu na angielski. Na tym etapie programy szkoIne/przedszkolne są zwykle w miarę luźne, nie trzeba się jeszcze uczyć na pamięć mnóstwa faktów, nie ma sprawdzianów. Nie zadaje się jeszcze bądź zadaje się niewiele prac domowych i dzieci są mniej zestresowane, jeśli chodzi o konieczność osiągania określonych standardów. Jeśli interesuje nas angielski dla dzieci Gorzów to miasto, w którym znajdziemy wiele działających szkółek. Wygląda na to, że dzieci, które mają możliwość nauczenia się drugiego języka wcześnie, w późniejszym życiu używają tych samych instyktownych strategii przy uczeniu się kolejnych języków. Nauka trzeciego, czwartego, czy nawet większej ilości języków przychodzi łatwiej niż w przypadku drugiego języka. Maluchy, w przeciwieństwie do starszych dzieci i dorosłych, przyswajają sobie języki, a nie świadomie się ich uczą, przez co prawdopodobnie będą miały lepszą wymowę, a także wyczucie języka i kultury. Gdy jednojęzyczne dzieci wkraczają w okres dojrzewania i stają się mniej pewne siebie, ich umiejętności przyswajania języka maleją i czują, że muszą świadomie uczyć się języka angielskiego metodami opartymi na studiowaniu gramatyki. Wiek, w którym następuje ta zmiana, zależy w dużym stopniu od indywidualnego rozwoju danego dziecka, jak i od oczekiwań ze strony społeczeństwa.

Dzieci muszą czuć, że robią postępy. Potrzebują ciągłej zachęty, a także pochwał, gdy zrobią coś dobrze, ponieważ każdy sukces motywuje. Rodzice mają idealne warunki, by motywować swe dzieci, a tym samym pomagać im w nauce, nawet, jeśli sami znają angielski tylko w stopniu podstawowym i w praktyce uczą się razem ze swymi dziećmi. Wspólnie ucząc się języka rodzice nie tylko sprawiają, że angielski i ćwiczenia językowe stają się częścią życia rodzinnego, ale mogą także wpływać na to, jak ich dzieci będą podchodzić do nauki języków i do innych kultur w ogóle. Obecnie wiemy, że większość poglądów utrzymujących się przez całe życie formuje się zanim człowiek ukończył 8-9 lat.