Korzystamy ze skutecznych rozdzielnic budowlanych

Zarówno rozdzielnice budowlane, jak i przewody zasilające czy kable powinny spełniać co najmniej minimum wymagań. Wpływa to na poziom bezpieczeństwa w czasie eksploatacji takich urządzeń na placach budowy. Standardowo instalacje elektryczne dzieli się ze względu na przeznaczenie na mieszkaniowe i przemysłowe, siłowe i oświetleniowe, a także stałe i ruchome, w tym te stosowane na placach budowy. Powinny być one odporne na działanie czynników występujących w otoczeniu, ale jednocześnie odpowiednio dobrane pod względem parametrów.

Jak działają efektywne rozdzielnice budowlane?

efektywna rozdzielnica budowlana 400vW przypadku warunków prowadzonych budów, ze względu na rodzaj wykonywanych robót, najbardziej niebezpieczne są pomieszczenia wilgotne, bardzo wilgotne, a także o żrących wyziewach. Z tego względu zalecane jest stosowanie tablic ostrzegawczych, które powinny być umieszczone na maszynach budowlanych, rozdzielniach, stacjach transformatorowych oraz na słupach. Na placach budowy zasilanie oraz rozdział energii elektrycznej powinny odbywać się zgodnie z podziałami na strefy. Jest to także uzależnione od wyposażenia w urządzenia elektryczne czy zastosowanego rodzaju ochrony przeciwpożarowej. Korzystnym wyborem jest na efektywna rozdzielnica budowlana 400v. Standardowo wyróżnia się na placach budowy aż cztery strefy zasilania czy rozdziału energii. Pierwsza strefa charakteryzuje się napięciem do 1kV razem z urządzeniami rozdzielczymi, ochronnymi czy zabezpieczającymi cały plac budowy. Powinna być ona wydzielona oraz oznakowana specjalnymi tablicami. Konieczne jest także zapewnienie ochrony przed dotykiem pośrednim, na przykład poprzez samoczynne wyłączenie zasilania dla napięcia wynoszącego 230/400V w czasie krótszym niż 0,2 sekundy. Strefa druga to łączenie zasilania z rozdzielnicami budowlanymi i obejmuje linie, zarówno napowietrzne, jak i izolacyjne czy kable. Strefa trzecia to rozdzielnice budowlane, dźwigowe, stanowiskowe czy przystawki pomiarowe, a czwarta to narzędzia ruchome, budowlane i oświetlenie.

W strefie trzeciej ochronę przed dotykiem bezpośrednim powinna gwarantować izolacja podstawowa i obudowy, dodatkowo ochrona przed dotykiem pośrednim powinna również być zapewniona poprzez samoczynne wyłączenie dla sieci 230/400V zasilania w czasie krótszym niż 0,2 sekundy. Dodatkowo rozdzielnice powinny być specjalnie zabezpieczone przed ewentualnymi skutkami występujących zwarć czy przeciążeń. Warto pamiętać, że jednym z podstawowych elementów wyposażenia rozdzielnicy budowlanej jest rozłącznik izolacyjny do 400A, wpływający na poziom bezpieczeństwa.