Jaką centralę oddymiania wybrać?

Na administratorze lub właścicielu budynku spoczywa obowiązek dbania o bezpieczeństwo jego użytkowników. Dlatego też inwestują oni w różne rozwiązania, powiadamiające na przykład o wybuchu pożaru lub też umożliwiające bezpieczną ewakuację. Jednym z takich rozwiązań są instalacje oddymiające.

Do czego służą centrale oddymiające?

centrala oddymianiaWedług zapisów polskiego prawa, to na właścicielu danego budynku spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników. Szczególnie ważne jest odpowiednie zabezpieczenie budynku przed ogniem i zastosowanie rozwiązań, które umożliwią bezpieczną ewakuację z danego obiektu w przypadku pojawienia się w nim ognia. Do tego służą instalacje oddymiające, których zadaniem jest odprowadzenie groźnego dla zdrowia i zakłócającego widoczność dymu, szczególnie z dróg ewakuacyjnych lub klatek schodowych. Takie instalacje oddymiające mogą działać albo na zasadzie grawitacji, albo tez mechanicznie. Do ich prawidłowego działania i szybkiej reakcji duże znacznie ma jednostka sterująca, czyli centrala oddymiania będąca tak naprawdę mikro-komputerem. To właśnie ona, dzięki różnym czujnikom, jest w stanie rozpoznać zadymienie w danym pomieszczeniu i na podstawie tej informacji uruchomić całą instalację oddymiania. Centrala oddymiająca jest podstawowym elementem instalacji do odprowadzania dymu, które są montowane coraz częściej, zarówno w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, ale również i w magazynach czy na halach produkcyjnych. Tak jak wspomniano wcześniej, właściwe działanie centrali oddymiania jest uzależnione od systemu czujników, które dostarczają informacji jednostce centralnej o wybuchu pożaru. Ważne jest również, aby jednostka centralna instalacji oddymiającej była połączona z przyciskami do ręcznego jej uruchamiania. Czujniki, z którymi najczęściej połączona jest centrala oddymiania, to miedzy innymi czujnik dymu i wzrostu ciepła, czyli czynników, które zazwyczaj dają znać o wybuchu pożaru. Oprócz tego centrala oddymiania jest ściśle połączona z innymi elementami instalacji oddymiającej, takimi jak klapy, siłowniki, zamykacze drzwi czy też bramy przeciwpożarowe. Wszystko to umożliwia szybką i sprawna reakcję w przypadku wybuchu pożaru w budynku ale również i bezpieczną ewakuację z budynku.

O bezpieczeństwo użytkowników budynku, zarówno mieszkalnego jak i użyteczności publicznej, musi dbać jego właściciel. Na szczęście na rynku są dostępne rozwiązania, które umożliwią szybką reakcje w przypadku wybuchu pożaru. Takimi rozwiązaniami są na przykład instalacje oddymiające.