Do czego służą pompownie?

Właściciele różnego rodzaju budynków muszą dbać o zachowanie w nich odpowiednio bezpieczeństwa przeciwpożarowego na odpowiednim poziomie. W przypadku jednak właścicieli obiektów użyteczności publicznej, prawo to jest przestrzegane szczególnie surowo. Ważna jest odpowiednia liczba wyjść ewakuacyjnych, jak również udostępnienie pomieszczenia, w którym można podłączyć sprzęt gaśniczy.

Jak działa pompownia technologiczna?

pompownie technologiczneWiększość z nas zdaje sobie sprawe z tego, że w Polsce bardzo surowo podchodzi się do kwestii prawa przeciwpożarowego. Z tego względu właśnie wielu posiadaczy obiektów użyteczności publicznej stara się je dostosować do wymogów prawa ppoż. Co ciekawe, zapisy prawa nie tylko nakładają wymóg posiadania wyjść ewakuacyjnych, czy odpowiedniej liczby gaśnic. W przypadku tych budynków, które znajdują się w bardzo dużej odległości od miejskich hydrantów, wymagania mogą być jeszcze większe. Otóż właściciele tego typu obiektów musza przeznaczyć jedno pomieszczenie w budynku, które zostanie przeznaczone na pompownie technologiczne. Pompownie to nic innego, niż specjalne pomieszczenie znajdujące się w budynku użyteczności publicznej, który znajduje się w zbyt dużej odległości od miejskich hydrantów. Oczywiście musi być ono w odpowiedni sposób przystosowane do takich zastosowań. Przede wszystkim niezmiernie ważne jest, aby maksymalnie zwiększyć ciśnienie przepływu wody w znajdujących się w pompowni technologicznej hydrantach. Jak bowiem wiadomo, woda jest wyrzucana z węza strażackiego z bardzo dużą siła, dlatego też typowe dla zaworów wody znajdujących się w budynkach ciśnienie przepływu zazwyczaj jest sporo za niskie. Konieczne jest również zadbanie o to, aby podczas skorzystania z danego pomieszczenia przeznaczonego na pompownie ekipom strażackim nie stało się nic złego, na przykład aby nie ulegli oni poparzeniom. Dlatego też takie pomieszczenie koniecznie musi być wyposażone w swoją własną instalacje oddymiająca, a także powinno być ogniotrwałe co najmniej przez 60 minut ciągłego kontaktu z ogniem. Bardzo ważne jest również, aby pompownia technologiczna znajdowała się w odpowiednim miejscu budynku. Najlepiej, by byłą ona położona tak, aby z każdego punktu budynku była do niej taka sam odległość lub też maksymalnie zbliżona.

Pożar w budynku użyteczności publicznej może mieć bardzo poważne następstwa. Dlatego też taki budynek powinien być w odpowiedni sposób przygotowany na taka właśnie ewentualność. Szczególnie ważne jest zatroszczenie się o to, aby ekipy strażackie miały możliwość podłączenia swoich sprzętów strażackich.