Czym są transporty mulitimodalne?

Zaplanowany w optymalny sposób proces transporty pozwala uzyskać znaczne oszczędności. W tym celu coraz częściej wykorzystuje się transport multimodalny. Skorzystanie z profesjonalnych usług transportowych pozwala na uzyskiwanie najlepszych rezultatów, obejmujących szybkość, bezpieczeństwo, jak i oszczędność kosztów dotyczących konkretnych ładunków. Takie firmy transportowe zapewniają klientom kompleksowe wsparcie, które uwzględnia także indywidualne podejście do konkretnego transportu.

Decydujemy się na transport multimodalny

międzynarodowe transporty multimodalneTermin transportu multimodalnego dotyczy przewozu towarów albo osób z zastosowaniem co najmniej dwóch różnych środków transportu. Z tego względu na etapie transportu multimodalnego muszą brać udział różne gałęzie transportu. Warto wziąć pod uwagę nowoczesne międzynarodowe transporty multimodalne. Są one realizowane na podstawie umowy o przewóz multimodalny, z miejsca znajdującego się w jednym kraju, gdzie towar został przejęty w pieczę przez operatora transportu multimodalnego, do określonego miejsca w innym kraju. Wśród najpopularniejszych przykładów warto wymienić przewozy samochodowo-lotnicze, samochodowo-morskie, kolejowo-morskie czy samochodowo-kolejowo-lotnicze. Wobec powyższego, w transporcie multimodalnym są wykorzystywane różne, dostępne na konkretnej trasie rodzaje transportu. W większości przypadków jednym ze stosowanych transportów jest transport samochodowy, który umożliwia łatwe przekazywanie ładunków albo osób do wyznaczonego celu. Standardowo transport multimodalny można podzielić na dwie kategorie, w tym transport intermodalny oraz transport kombinowany. W praktyce firmy transportowe zazwyczaj wykorzystują te terminy naprzemiennie. Warto jednak wskazać, że oba te transporty znacznie różnią się między sobą. Transport intermodalny jest to transport obejmujący przewóz ładunków z zastosowaniem różnych gałęzi transportu, jednak w jednej jednostce ładunkowej, jak kontener. W takim wypadku jest on transportowany bez otwierania od nadawcy do odbiorcy.

Jednocześnie transport kombinowany jest to usługa, w przypadku której jednostki ładunkowe transportuje się pomiędzy odmiennymi punktami przeładunkowymi poprzez kolej, żeglugę śródlądową albo morską, jednak dostarczenie od nadawcy i do odbiorcy jest wykonywane przy pomocy transportu drogowego. Nowoczesny transport multimodalny daje wiele korzyści, co sprawia, że jest tak chętnie wybieranym rozwiązaniem. Usługi tego typu są także oferowane w Polsce, przez firmy specjalizujące się w usługach transportu mulitodalnego.