Bezinwazyjne przewierty sterowane

Przewierty horyzontalne są innowacyjną metodą budowy rurociągów i okablowania wykorzystującą doświadczenia z górnictwa naftowego. Jest to sposób na bezwykopowe układanie rur w gruncie przy zastosowaniu znanej z innych dziedzin radiolokacji magnetycznej i elektromagnetycznej. Jest to to metoda bardzo szybka i oszczędna, nie naruszająca infrastruktury na powierzchni gruntu. Znajduje zastosowanie również zastosowanie w wielu innych sferach gospodarki.

Szybkie przewierty horyzontalne

bezproblemowe przewierty sterowanePrzewiert horyzontalny jest wykonywany za pomocą wysoce specjalistycznego sprzętu działającego na zasadzie radiolokacji umożliwiającej sterowanie ruchami głowicy wiercącej za pomocą płytki sterującej umieszczonej za głowicą. Dzięki takim możliwościom wykonuje się długie odcinki rurociągów bez konieczności prac odkrywkowych niszczących ciągi komunikacyjne, tereny zielone i inne elementy infrastruktury. Dzięki takim możliwościom bardzo ogranicza się koszty budowy linii przesyłowych poprzez eliminację konieczności odbudowy zniszczonej infrastruktury. Dlatego też inwestorzy coraz częściej sięgają po bezproblemowe przewierty sterowane dające gwarancję znacznego zmniejszenia kosztów. Poza tym przewiert sterowany to metoda bardzo szybka pozwalająca również na prowadzenie prac przy drenażu gruntu, wzmacnianiu skarp, odwadnianiu i odgazowaniu podziemnych ośrodków. Rozpoczęcie prac związanych z budową rurociągu lub okablowania tą metodą to wykonanie przewiertu pilotażowego w kształcie paraboli lub ,luków na wejściu i wyjściu z gruntu i poziomym przebiegu. Przewiert pilotażowy określa linię po jakiej będzie przebiegał planowany rurociąg. Linie przesyłowe muszą posiadać określoną średnicę i aby ją osiągnąć przeprowadza się rozwiercanie przewiertu pilotażowego. Stosuje się na tym etapie tzw. rozwiertaki o właściwych średnicach. W zależności od rodzaju gruntu i końcowej średnicy rurociągu prace mogą przebiegać wieloetapowo aż do osiągnięcia żądanych parametrów. Wprowadzenie rur lub okablowania do przewiertu jest etapem zamykającym prace. Podczas ostatniego planowanego rozwiercania do głowicy, za pośrednictwem krętlika podczepia się rury i wciąga do przewiertu.

Nieodzownym elementem prowadzenia prac przy przewiertach horyzontalnych jest tzw. płuczka bentonitowa służąca jako chłodziwo dla głowicy, zmniejszająca tarcie pomiędzy głowicą a gruntem. Dzięki płuczce w prosty sposób zostają usuwane masy rozwierconego gruntu oraz wzmacniają ściany przewiertu. Więcej na temat tej metody znajdziemy na stronach firm świadczących tego rodzaju usługi.