Bezinwazyjne przewierty horyzontalne

Najnowsza metoda budowy rurociągów określana jest na kilka sposobów. W fachowym nazewnictwie rozwiązanie to funkcjonuje jako przewiert poziomy, horyzontalny, sterowany lub HDD. Jest to wyjątkowa metoda łącząca w sobie radiolokację z odwiertami wykonywanymi w górnictwie naftowym. Dzięki takiemu zestawieniu otrzymujemy zupełnie bezinwazyjne rozwiązanie inżynieryjne przynoszące bardzo wymierne korzyści finansowe.

Linie przesyłowe budowane metodą przewiertów sterowanych

nowoczesne przewierty horyzontalneBudowa rurociągów i wiązek okablowania w oparciu o nowoczesne przewierty horyzontalne to obecnie najkorzystniejsze rozwiązanie inżynieryjne. Przede wszystkim jest to metoda bezinwazyjna, która nie narusza napowierzchniowej infrastruktury komunikacyjnej, terenów zielonych oraz innych obiektów. Dzięki temu można zaoszczędzić ogromną ilość środków, które należałoby przeznaczyć na odbudowę zniszczonych elementów. Taki sposób budowy linii przesyłowych daje również bardzo duże oszczędności czasu wykonania inwestycji. Przewiert sterowany pozwala na układanie rurociągów grawitacyjnych, ciśnieniowych oraz linii energetycznych czy telekomunikacyjnych bezpośrednio pod drogami, chodnikami, ciekami wodnymi i innymi przeszkodami. To rozwiązanie inżynieryjne jest wykorzystywane również do drenażu gruntu, osuszania, wzmacniania skarp lub odgazowywania i odwadniania ośrodków podziemnych. Przewierty poziome mogą osiągać znaczne długości wynoszące nawet kilkaset metrów. Jeżeli chodzi o maksymalne średnice układanych rurociągów to zamykają się one w wielkości 1200 mm. Perfekcyjne sterowanie trasą przewiertu umożliwia zastosowanie radiolokacji magnetycznej lub elektromagnetycznej. Praca nad linią przesyłową budowaną metodą przewiertu horyzontalnego rozpoczyna się od badania gruntu po czym wykonuje się wiercenie pilotażowe. Przewiert ma na ogół kształt spłaszczonej paraboli i wyznacza końcową trajektorię rurociągu lub okablowania. Poszerzanie średnicy przewiertu odbywa się bardzo często wieloetapowo za pośrednictwem rozwiertaków. Praca nad budową zostaje zakończona wraz z wprowadzeniem do gruntu rur lub okablowania. Etap ten przebiega podczas ostatniego rozwiercania.

Bardzo istotnym elementem niezbędnym do przeprowadzenia prac jest płuczka bentonitowa. Jej zadaniem jest chłodzenie głowicy wiercącej, usuwanie mas rozwierconego materiału, zmniejszanie tarcia pomiędzy głowicą, żerdziami a gruntem oraz zabezpieczanie ścian kanału. Chcąc zdobyć jak najwięcej informacji na temat przewiertów sterowanych należy skierować uwagę na strony internetowe wykonawców usług przewiertów.