Atuty kompleksowego leasingu pracowniczego

W przypadku korzystania z usług agencji pracy tymczasowej, obowiązek naliczania oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne pracowników tymczasowych spoczywa na pracodawcy wynajmującym pracowników innym podmiotom. Należy pamiętać, że jest to usankcjonowana prawnie forma wynajmowania pracownika, który jest zatrudniany przez firmę albo agencję, jednak podejmuje stosunek pracy na rzecz innej firmy. Co jeszcze warto wiedzieć na temat działania usługi leasingu pracowniczego? Czy jest to opłacalne rozwiązanie?

Na czym polega leasing pracowników?

kompleksowy leasing pracowniczyCoraz częściej polskie firmy decydują się na leasing pracowników zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jest to zarówno łatwiejsze, jak i często znacznie mniej kosztowne rozwiązanie, niż znalezienie pracowników na stałe. Agencje pracy tymczasowej mogą pełnić rolę firmy wypożyczającej, gdyż zajmują się tworzeniem bazy dyspozycyjnych pracowników, a w dalszej kolejności nawiązują z nimi stosunek pracy, który polega na delegowaniu zleceń od przedsiębiorców. Warto zdecydować się na kompleksowy leasing pracowniczy. Należy jednak pamiętać, że agencje pracy tymczasowej nie świadczą typowego leasingu, ponieważ to nie wypożyczający pracodawca opłaca pracownika. Dodatkowo kwestia wynagrodzenia leży po stronie agencji. Dużym atutem dla przedsiębiorców jest fakt, że większość agencji oferuje obsługę personelu polegającą na zarządzanie, naliczanie wynagrodzeń, jak również szkolenia i wstępne przygotowanie pracowników do wykonywania przyszłych obowiązków. Istotne jest, iż umowa pracodawcy z agencją pracy tymczasowej nie może mieć standardowego schematu, natomiast jej zawartość będzie uzależniona wyłącznie od ustaleń między stronami. Ogólne zasady współpracy są regulowane zapisami ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Niektóre kwestie pozostają niejasne, dlatego rozstrzyga się je zgodnie z obowiązującym prawem pracy. Warto więc nieco dokładniej zapoznać się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Szeroko rozumiane pozyskiwanie pracowników z zewnątrz przedsiębiorstwa staje się coraz powszechniejszym sposobem radzenia sobie z wyzwaniami obejmującymi procesy kadrowe firm. Potrzeba zatrudnienia dodatkowych pracowników może wynikać między innymi z konieczności wykonania unikalnego zlecenia, uzupełniania tymczasowych braków kadrowych, wykonywania zadań wymagających specjalistycznych kwalifikacji czy sprostania wymaganiom wzmożonej ilości pracy. Jest to rozwiązanie niosące szereg korzyści z punktu widzenia pracodawcy.